متخصص اورولوژی | دکتر میر کمال هادیانی

متخصص اورولوژی، جراح و متخصص کلیه ،مجاری ادراری ،ترمیمی تناسلی لاپاراسکپی ،درمان غیر جراحی پروستات(لیزر)عضو انجمن جراحان اروپا

متخصص اورولوژی

دکتر میر کمال هادیانی فارغ التحصيل از دبيرستان خوارزمی تهران سال 52
فارغ التحصيل طب عمومی از دانشگاه تبريز
فارغ التحصيل تخصصی از دانشگاه تهران بخش پيوند كليه بيمارستان امام خمينی


متخصص اورولوژی
جراح و متخصص کلیه
مجاری ادراری
ترمیمی تناسلی لاپاراسکپی
درمان غیر جراحی پروستات(لیزر)
عضو انجمن جراحان اروپا

دکتر میر کمال هادیانی

متخصص اورولوژی، جراح و متخصص کلیه ،مجاری ادراری ،ترمیمی تناسلی لاپاراسکپی ،درمان غیر جراحی پروستات(لیزر)

عضو انجمن جراحان اروپا

متخصص اورولوژی

دکتر میر کمال هادیانی


دکتر میر کمال هادیانی متخصص اورولوژی ، فارغ التحصيل تخصصی از دانشگاه تهران بخش پيوند كليه بيمارستان امام خمينی می باشند و جراح و متخصص کلیه ،مجاری ادراری ،ترمیمی تناسلی لاپاراسکپی ،درمان غیر جراحی پروستات(لیزر)عضو انجمن جراحان اروپا می باشند.متخصص اورولوژی

بیمارستان آبان


خیابان کریمخان ، آبان جنوبی


88839000 | 88902785_021

بیمارستان بانک ملی
"خیابان فردوسی "روبروی سفارت آلمان
021-61420000

متخصص اورولوژی

صادقیه


فلکه اول صادقیه ، جنب بانک سپه ،پلاک 4


44206248 | 44237372


شنبه -دوشنبه - چهارشنبه


info@dr-hadiani.ir