متخصص اورولوژی | گالری فیلم

متخصص اورولوژی، جراح و متخصص کلیه ،مجاری ادراری ،ترمیمی تناسلی لاپاراسکپی ،درمان غیر جراحی پروستات(لیزر)